Tájékoztató nyelvi és informatikai képzésekről

Közzététel dátuma: .

Tájékoztató az ingyenes nyelvi és informatikai képzésekről (kis- és középvállalkozások ügyvezetője szakképesítés)

2017. februárjától ismét lehetőség nyílik arra, hogy ingyenes nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek részt az érdeklődők.
Általános tudnivalók a képzésről:
Óraszámok: 1008 óra (nappali képzés), illetve 504 óra (esti képzés), melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.
Az egy éves képzés neve és nyelvi szintje:
• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés az ország bármelyik szakképzési centrumában.
http://www.kormany.hu/…/januar-20-ig-lehet-jelentkezni-kere…

A jelentkezés során lehetőség nyílik arra, hogy megjelölje az Ön számára megfelelő iskolát, ahol tanulni szeretne. Ez még nem jelenti azt, hogy februárban meg is tudja ott kezdeni a tanulmányait, mivel az induló osztályokról a jelentkezések függvényében döntünk.

A képzés várható kezdési időpontja 2017. február 8. szerda 16.15.

A képzés várhatóan heti 3 napot vesz igénybe 16.15-20.00 óráig. Ez azonban intézménytől függően változhat.

Jelentkezési feltételek:
• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
(1 éves, nappali, esti felnőttoktatás)
bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)
• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
(1 éves, nappali, esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen érettségire épülő szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget vagy a diplomát is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
A képzés megkezdése előtt képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.

A beszédközpontú nyelvi képzés célja, hogy elősegítse a hallgatók alkalmazkodását az idegennyelvi környezethez, fejlessze kommunikációs készségeit és képességeit.
Célja továbbá, hogy a hallgatók olyan idegennyelvi kompetenciák birtokába jussanak, melyek segítségével mindennapi életük és munkájuk során nyitottabbá válnak a világra.
A képzés során a hatékony, gátlásoktól mentes, szabad kommunikációs attitüd kialakítás a cél.
Az informatikai képzés célja, hogy a képzésre jelentkező megismerje az internet nyújtotta lehetőségeket, melyeket munkájában tud használni. Ismerjen internetes keresőmotorokat, azok segítségével képes legyen információkat gyűjteni, a megszerzett információkat elektronikusan továbbítani. Munkájában tudja használni a legismertebb elektronikus ügyintézési portálokat. Tudja használni a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind munkahelyi célokra.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a Váci Szakképzési Centrumban, illetve a tagintézményekben. (www.vszc.hu, 27/316-866/209-as mellék)

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
1. Hol lehet jelentkezni a képzésre?
Figyelemmel arra, hogy a képzés egy OKJ szakképesítés ráépülés megszerzésére irányul az ingyenes iskolai rendszerű képzésekre azon szakképző iskoláknál lehet jelentkezni, amelyek e képzéseket indíthatják.
2. Mikor indulnak, mikortól érhetők el a képzések?
A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzések a tanév rendjéhez igazodóan indulnak szeptemberben végéig.
3. Kik vehetnek részt a képzéseken? Milyen előképzettség szükséges a képzésben való részvételhez?
A képzéseken bárki részt vehet, aki a következő előfeltételekkel rendelkezik.
A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló képzésbe legalább alapfokú iskolai végzettséggel, valamint egy állam által elismert szakképesítés vagy részszakképesítés birtokában lehet bekapcsolódni.
A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló képzésbe érettségi végzettség, valamint egy állam által elismert érettségire épülő szakképesítés birtokában, továbbá előzetes tudásszint mérése alapján az oktatott nyelvből KER B1 szintű nyelvtudással lehet bekapcsolódni.
4. Hogyan történik az oktatás?
A képzéseket megfelelő számú jelentkező (12 fő egy nyelvi csoportban) esetén indítják az iskolák. A képzések 25 éves életkor felett csak felnőttoktatásban, esti munkarend szerint folyhatnak.  A képzések ütemezését, időbeosztását (órarendjét) a képzést folytató iskolák határozzák meg.
5. Kell-e vizsgát tennem a képzés végén?
Tekintettel arra, hogy a képzés egy állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányul, így az egy OKJ komplex szakmai vizsgával zárul. Az ezen való részvétel nem kötelező (visszafizetési kötelezettség sem keletkezik), de vizsga hiányában elvész a tudás igazolt megszerzésének lehetősége.
6. Milyen nyelveket tanulhatok?
A képzések angol és német nyelvi tartalommal indulnak.
7. Mit tegyek, ha diplomám van, de szakképesítésem nincsen?
Abban az esetben, ha nincsen szakképesítése, de van diplomája, az a 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási törvény 15 § szerint szakképzettséget is igazol, így részt vehet a képzésen, mivel rendelkezik a szükséges bementi feltételekkel.
8. Mennyit hiányozhatok az órákról?
A hiányzás mértékét a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 143§ -a szabályozza
“7) Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.
(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.
(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán.”

Kerettantervek és a szakmai és vizsgakövetelmények

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

Kerettanterv

Szakmai és vizsgakövetelmény

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

Kerettanterv

Szakmai és vizsgakövetelmény

Megosztás itt: FacebookMegosztás itt: Twitter
DMC Firewall is a Joomla Security extension!