SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Intézmény logo

Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Közszolgálati technikus

Közszolgálati technikus illusztráció

Rendészet és közszolgálat ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány.

A közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az államigazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához és fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényeit kimagasló színvonalon tudja biztosítani.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó szövegértés, logikus gondolkodás, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, együttműködés, illemtudó, betartja az alapvető viselkedési normákat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
 • önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat;
 • őrzési tevékenységet végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
 • ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként;
 • a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt;
 • ellenőrzi a közterületeket;
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;
 • visszatartja a bűncselekményen, vagy szabálysértésen tetten ért személyt;
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
 • lőfegyvert használ;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

A Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével
zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus
szakmairány.
A közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik
a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti,
a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő
választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés
keretében a közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének,
a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-
tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.
Kompetenciaelvárás
Jó szövegértés, logikus gondolkodás, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, együttműködés.
A végzett Közszolgálati technikus illemtudó, betartja az alapvető – és a tőle feltétlenül
elvárt – viselkedési normákat.
A szakképzettséggel rendelkező
• külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít,
szerkeszt, kezel.
• ellátja a feladatkörébe tartozó adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén
belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést
folytat le;
• ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív
teendőket lát el;
• irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;
• ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
• tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
• feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat
végez;
• ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
• kezeli a felmerülő, az ügyfelekkel kapcsolatos konfliktushelyzeteket;
• őrzési tevékenységet végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló
biztonsági szolgálat tagjaként;
• a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt;
• ellenőrzi a közterületeket;
• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást;
• intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén, szükséghelyzetben, közveszély-elhárításban;
• visszatartja a szabálysértésen, vagy bűncselekményen tetten ért személyt;
• alkalmazza a jog szerint rendelkezésére álló támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő
testi erőt a szakmai szabályok szerint;
• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel,
a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
• lőfegyvert használ;
• alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint
a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.
Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az államigazgatás, a
közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság területén az emberek
mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartása biztosításához.


Partnereink

  SZC logo

  Váci Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

    2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

   • Telefon: 0626312167

    E-mail: info@petzeltj.hu

    OM azonosító: 203065


   2023Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola