SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Intézmény logo

Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Iskola-egészségügyi Szolgálat

Iskola-egészségügyi Szolgálat

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Az Iskola-egészségügyi Szolgálatot Szentendre város Önkormányzata működteti a Gondozási Központ Szentendre keretein belül.
Az iskola – egészségügyi feladatokat egy főállású iskolaorvos és egy főállású iskolavédőnő látja el az iskolában. Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett éves munkaterv szerint történik.
Rendelési idők:
•    Iskolaorvos: dr. Tamás Györgyi – szerda: 9-12h
•    Iskolavédőnő: Varga Tamásné, Adrienn – hétfő, szerda: 9-12h
            E-mail: mzsgvedono@gmail.com   Tel.: 06-20/320-8467

Az iskolában végzett feladatokat az alábbi rendeletek szabályozzák:
-    26/1997. NM rendelet, az iskola- egészségügyi ellátásról
-    12/2004. EÜ M rendelet, a módosításról
-    51/1997. NM rendelet, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról
-    67/2005. EÜ M rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. CLIV tv. 81. paragrafus értelmében a tanulók iskolaorvosi és szakorvosi vizsgálatokon, szűrővizsgálatokon való részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.
A Szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, valamint környezet egészségügyi feladatok megoldása.
Részletesen:
•    a tanulók orvosi, és védőnői vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele,
•    védőoltások beadása, elmaradt védőoltások pótlása,
•    testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
•    sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
•    ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
•    részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben,
•    tisztasági vizsgálat
A tanév folyamán kötelezően a 10., és 12. évfolyam belgyógyászati és érzékszervi szűrése folyik, valamint beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálatokat és a 16 évesek záró állapotvizsgálatát végezzük. Negatív vizsgálati eredmények esetén külön nem értesítjük a szülőket. 

A szűrővizsgálat elemei:
•    testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
•    mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
•    vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
•    szív és tüdő vizsgálata
•    látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
•    színlátás vizsgálata (színtévesztés)
•    golyva szűrése tapintásos módszerrel,
•    hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)
Amennyiben felmerül valamilyen elváltozás gyanúja, a gyermek általában beutalót kap háziorvoshoz vagy szakorvosi vizsgálatra, ahol javaslatot kap a további kezelésre vonatkozóan. A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását. 
Beutalás esetén kérjük, hogy a tanuló a vizsgálat eredményét az iskola orvosi rendelőjében mutassa be!

Egészségfejlesztés
Az alább megadott témakörökből az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak az osztályfőnökök és a tanulók:
•    egészséges táplálkozás
•    dohányzás
•    alkoholfogyasztás
•    illegális droghasználat
•    családi életre nevelés, fogamzásgátlás
•    szexualitás
•    elsősegélynyújtás

Adatkezelési tájékoztató

Fejtetvesség elleni védekezés


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Telefon: 0626312167

E-mail: info@petzeltj.hu

OM azonosító: 203065


2024Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola