SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Intézmény logo

Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Projektek

"Terülj-terülj asztalkám" - a tanulók motiválását segítő élménypedagógiai projekt

Az iskolánkban, ami befogadó iskola gyakran találkozunk kevesebb
lehetőséggel rendelkező fiatalokkal, akik hátrányukból adódóan sokszor
motiválatlanok, így nehezebben is élnek a kompenzációs módokkal.
Célunk egy olyan lehetőség kialakítása volt ahol őket tudjuk speciális
módszerekkel motiválni és jobban bevonni a szakmatanulás rejtelmeibe.
A vendéglátás területén (pincér-, szakács-, cukrászképzések) ma már kifejezett elvárás a
végtermék (megterített asztal, ételek, cukrászati termékek) művészi szinten történő
megjelenítése. Ennek a „Food-art” képzésnek azonban nincs meg a tere a mindennapi
oktatásban, ezért a projekt fókuszába helyeztük. A projektben együttműködtünk a német
CEREDU szervezettel.
A vendéglátós képzésekben tanuló diákjaink közül mintegy 30 fő heti rendszerességgel vett
részt művészeti foglalkozásokon. Az alkotó módszertan első témakörében a vizuális hatáskeltés
eszközei közül a vonallal, második elemeként a formával, a harmadik elemeként a
kompozícióval foglalkoztunk. A résztvevők személyiségére komplexen ható feladatokat
látványos technikákkal, sokféle ezközzel, élménygazdag munkavégzéssel oldottuk meg. Ezek
az egymásra épülő rajzmódszertani elemek fokozatosan fejlesztették a tanulók egyéniségének
alakulását és a pozitív élményalkotó örömöt is biztosították. Az alkotásban a színek használata
színelméleti, színesztétikai, színdinamikai, hangulatkeltő és érzelmi, formában mindig jelen
volt, amit a feladatok során tanultak, tapasztaltak meg a tanulók.
A projektben korszerű oktatásmódszertan alkalmazásával, az élménypedagógia és a művészet
terápiás eszközével egy tanulóközpontú fejlesztő-motiváló programot bonyolítottunk le.
A projektben a művészeti képzés mellé 12 fő részére beemeltünk a tanulók részére egy
különleges, motiváló mobilitás programot. A németországi „Paintme” kreatív műhelyben saját
tervezésű tányérokat készítettek a tanulók, amelyekre a mobilitásról hazatérve „rátervezték” az
ételeket és cukrászati termékeket. A projektben résztvevő tanulóink projektterméke a saját
maguk által készített kerámia tálaló eszközök és az ahhoz egyénileg kreált, azzal összhangba
hozott menüsorok/ételek voltak. Ezeket a kreációkat kiállítás keretében bemutattuk a szakmai
partnereknek, szülőknek, fenntartónak.
A projekt plusz hozadéka a mobilitás, mint esemény pozitív élményt nyújtott a tanulóknak, így
megérezhették, hogy számukra is nyitva áll a világ. Ez a komplex projekt előidézte a várt
változást, az alkotó tevékenység adta sikerélmény segítette a helyes önértékelés, a pozitív énkép
kialakítását, segítette a szociális kompetenciák, a kezdeményezőkészség fejlődését, ami
elengedhetetlen a mobilitás igényének kialakításához is. Megfelelő irányítással rá lehetett
vezetni tanulóinkat a kreatív önkifejezés útjára. A művészeti/vizuális nevelés hozzájárult az
egyéniség megmutatkozásához, amire egyébként az oktatás többi területén kevesebb lehetőség
jut, ám nagyon fontos a személyiség fejlődésének folyamatában.

 

 

    Terülj-terülj asztalkám _ KA210_ 2021 projekt.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Telefon: 0626312167

E-mail: info@petzeltj.hu

OM azonosító: 203065


2024Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola