SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Intézmény logo

Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Projektek

VET PACT P4C

2 hónapja kezdtünk el dolgozni a VET-PACT projekt tananyagának tesztelésén, melynek keretén belül a P4C módszertant mutattuk be intézményünk tanulóinak.

A P4C módszertan lényege, hogy a gyerekek megtanulják az érvelés technikáját, ezáltal fejlődik a problémamegoldó készségük és jobban átlátják az ok-okozati összefüggéseket. A tapasztalatszerzés párbeszédre épül, mellőzzük a vita helyzeteket.

Másik fontos pillére a projektnek a környezettudatos nevelés, ahol szintén az érvelési technika segítségével fogalmazzák meg a diákok saját véleményüket.

Az új módszertan segítségével az új tananyag feldolgozása egyszerűbb, mindemellett játékos, gyakorlatias, és élményt nyújt minden tanóra alatt. Az élménypedagógia eszközeivel tanult új információ könnyebben és gyorsabban épül be a diákok életébe, miközben egy facilitátor irányítja őket szükség szerint.

Tapasztalatunk szerint a foglalkozások aktivitása és az elért eredmények osztály / csoportfüggőek.

A 16-17 éves korosztály nyitottabb a változásokra és gyorsabban alkalmazkodik az alternatív módszertan használatához, míg a fiatalabbak számára nehezebben megy az érvelés. Problémát jelent saját gondolataik megfogalmazása úgy, hogy az a másik ember részére hatásos legyen.

A legkedveltebb feladatok:

  • rosszaság mérő
  • négy sarok
  • a kávé útja
  • ABC nagy ötletek
  • portré-rajzolás

Az említett feladatsorokat minden csoport lelkesen, jókedvűen és aktívan végezte, remek eredménnyel zárultak a foglalkozások.

Összességében megállapítható, hogy a P4C módszertan alkalmazása lehetséges bármilyen közismereti, idegen nyelvi, szakmai tantárgyak oktatásának színesítésére, de az iskolánkban működő anti-bullying program mindennapjaiba is hatékonyan beépíthető. Nem szükséges előzetes szakmai tudás, a facilitátornak csak el kell olvasni az elkészült tananyagot a foglalkozás megtartása előtt, minden feladathoz rendelkezésre áll nyomtatható óravázlat.

 

2 months ago, we started working on testing the VET-PACT project curriculum, introducing the P4C methodology to the students of our institution.

The P4C methodology aims to teach children the technique of reasoning, thus developing their problem-solving skills and their understanding of cause and effect. Experiential learning is based on dialogue, avoiding debate situations.

Another important pillar of the project is environmental education, where students also use reasoning techniques to formulate their own opinions.

The new methodology makes it easier to process the new curriculum, but also makes it playful, practical and enjoyable during every lesson. The new information learned through experiential learning is integrated more easily and quickly into the students' lives, while a facilitator guides them as needed.

In our experience, the activity of the sessions and the results achieved are class/group dependent.

The 16-17 age group is more open to change and adapts more quickly to the use of alternative methodology, while younger age groups have more difficulty in reasoning. They have problems in articulating their own ideas in a way that is effective for the other person.

The most popular exercises:

- badness meter

- four corners

- the coffee route

- ABC big ideas

- portrait drawing

All the groups completed these tasks enthusiastically, cheerfully and actively, with excellent results.

Overall, it can be concluded that the P4C methodology can be used to enrich the teaching of subject humanities, foreign language, vocational subjects, furthermore, it can be effectively integrated into the everyday life of the anti-bullying programme in our school. No prior professional knowledge is necessary, the facilitator only needs to read the prepared lesson plan before the session, and a printable lesson plan is available for each exercise.

 

 

 

 


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Telefon: 0626312167

E-mail: info@petzeltj.hu

OM azonosító: 203065


2024Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola