SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Intézmény logo

Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Projektek

VET PACT PROJEKT

VET PACT PROJEKT

Mi is az a transzformatív tanulás? Hogyan tudnak diákjaink tudást és motivációt meríteni egy olyan tanulási módszerből, ami különbözik a hagyományostól?

Ebben a témában fogunk kutatni és gyakorlatot szerezni 2 teljes évig 6 ország, köztük 3 európai és 3 közép-amerikai ország intézményeivel. (Románia, Magyarország, Spanyolország, Argentína, Kolumbia és El Salvador)

A kutatási fázisban 2023 márciusban Oborni Katalin interjút készített Énekes Rita intézményünk igazgatójával, mint szakképzési szakértővel, Szekeres-Joó Eszter szakmai igazgatóhelyettessel, aki szaktanári ismereteit osztotta meg az interjú során. Kosztyán Attila, a duális munkahelyek képviselőjeként nyilatkozott a szakképzés gyakorlati vonatkozásairól. Minden résztvevő érdeklődéssel várta a beszélgetéseket, és szívesen osztotta meg az interjút készítő szakemberrel tapasztalatait, gondolatait. A következő projekttalálkozón elemezni és értékelni fogjuk az elkészült kutatási elemeket.

Iskolánk pedagógiai projekt módszereiből, melyet a Szentendrei Ökoegyesülettel dolgoztunk ki, 2 jó gyakorlatot osztottunk meg az alábbi témákban:

Jó gyakorlat 1:

Nyisd ki a szemed – vedd észre! fotópályázat középiskolás diákok részére a

környezetvédelem/fenntarthatóság jegyében.

Jó gyakorlat 2:

Természetművészet, iskolai mentálhigiénia, környezeti nevelés – „Légy természetes” – énerősítő projekt középiskolás diákok részére

Érdeklődve várjuk, hogy a 2023 júniusában megrendezésre kerülő projekttalálkozón megoszthassuk és összehasonlíthassuk a résztvevő országok szakképzési gyakorlatait és kutatási eredményeit.

VET Pact Project

What is transformative learning? How can our students gain knowledge and motivation from a learning method that is different from the traditional one?

We will research and practice this topic for 2 full years with institutions from 6 countries, including 3 European and 3 Central American countries (Romania, Hungary, Spain, Argentina, Colombia and El Salvador)

In the research phase, in March 2023, Katalin Oborni interviewed Rita Énekes, the director of our institution, as a vocational training expert, and Eszter Szekeres-Joó, the deputy director of vocational training, who shared her knowledge as a teacher during the interview. Attila Kosztyán, as a representative of dual jobs, spoke about the practical aspects of vocational training. All participants were interested in the discussions and were happy to share their experiences and thoughts with the interviewer. The next project meeting will analyse and evaluate the research elements produced.

From our school's pedagogical project methods, developed with the Szentendre Eco-association, we shared 2 good practices on the following topics:

Good practice 1:

Open your eyes - notice!  photo competition for secondary school students at the topic of environmental protection/sustainability.

Good Practice 2:

Nature, mental health and environmental education in schools - "Be Natural" - an awareness-raising project for secondary school students.

We are looking forward to sharing and comparing vocational education and training practices and research results from participating countries at the project meeting in June 2023.

 

2023.12.12.

Novemberben intézményünk részt vett a #vetpact projekt első nemzetközi képzésén, amelyet Salvadorban tartottak. A képzés középpontjában a pedagógusok transzformatív tanulásra való felkészítése állt, hogy hazatérésük után elkezdhessenek dolgozni a szakképzésben tanulók új készségeinek átadásán, ezzel növelve esélyeiket és felkészültségüket jövőbeli munkájukra. A hat partner egyesület és a szakképzési intézmények Argentínából , Kolumbiából , Salvadorból , Magyarországról , Romániából és Spanyolországból szintén megtervezték a projekt következő lépéseit, tanulmányúton jártak a fogadó szervezetnél, a FUNSALPRODESE-nél és testvérszervezetüknél, az IMU-nál.

A képzést támogató módszertan, a curriculum elkészült 3 nyelven: magyarul, angolul és spanyolul, hogy minden ország szakképző intézménye anyanyelvén tudja megtanulni és alkalmazni a szakképzésben részt vevő diákok oktatását segítő tananyagot, az új módszertani formákat.

A tananyag tesztelése elkezdődött iskolánkban, kb.200 diák fog részt venni olyan órán, ahol megtapasztalhatják az új módszertan eszközeit, betekintést kapnak az informális és non-formális oktatási módszerekbe, és hosszú távon visszacsatolást kapnak a szociális készségeik fejlődéséről.

Tanáraink számára összefoglalót tartunk az alkalmazandó módszertani formákról és eszközökről, melyeket tanóráikon használni tudnak, ezzel színesítik azokat, és különleges élményt tudnak nyújtani diákjainknak különböző kompetenciáik fejlesztésével.


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Telefon: 0626312167

E-mail: info@petzeltj.hu

OM azonosító: 203065


2024Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola