SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Intézmény logo

Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Projektek

"Légy természetes!" - Be Natural!

 

2023-1-HU01-KA210-SCH-000154584 számú

"Légy természetes!" -  énerősítő élménypedagógiai projekt

Szentendre, 2023. 10. 02-06.

 >KÉPGALÉRIA<

 

 

2023. október 2-6 között Szentendrén szerveztük meg és bonyolítottuk le a 023-1-HU01-KA210-SCH-000154584 számú "Légy természetes!" -  énerősítő élménypedagógiai projekt első workshop-ját, foglalkozássorozatát. Az 5 napos mobilitási program során a dunaszerdahelyi és a szentendrei együttműködő projektpartnerek találkoztak, diákok és kísérőtanáraik.

A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolából 10 diák érkezett két kísérőtanárral, a szentendrei VSZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola munkacsoportjának állandó tagjai 6 diák és két oktató kolléga voltak.

 

A projekt gondolati ívének követhetősége érdekében érdemes némiképp feleleveníteni a szakmai előzményeket, célkitűzéseket ill. a projekthetet megelőző eseményeket.

 

2023. szeptember 5-én projekttalálkozót szerveztünk Szentendrén a dunaszerdahelyi együttműködő partner menedzsmentje, valamint a lebonyolításért felelős kollégák részvételével. A találkozón jelen volt a szentendrei projektpartner projektmenedzsere (Énekes Rita, Igazgató Asszony), valamint a szakmai megvalósításért felelős munkatársak (Nánási Andrea és Zólya Andrea Csilla). Meghívott vendégként vett rész az eseményen a szentendrei Ferenczy Múzeum Centrum két múzeumpedagógusa (György Gabriella és Sütő Tünde) is, mint leendő projekt-munkatársak.

 

A találkozón, intézményünk iskolapszichológusa (Nánási Andrea), a projekt szakmai vezetője ppt-előadás formájában tájékoztatta a munkatársakat a projekt szakmai-pedagógiai hátteréről és a szentendrei projekthét tervezett menetrendjéről. Lehetőség nyílt arra, hogy a partnerek megvitassák a felmerülő szakmai és gyakorlati megvalósítási kérdéseket.

 

A szentendrei munkacsoport vezetője konkrét javaslattal élt arra vonatkozóan, hogyan történjék a projektbe bevonni kívánt diákok érzékenyítése, felkészítése az október eleji projekthéten való részvételre.

 

 

Mi, Szentendrén a magunk részéről, a felkészítést a következő módon valósítottuk meg.

 

A felkészítő foglalkozásokon aktívan és rendszeresen nyolc-tíz 9. és 10. osztályos diákunk vett részt. Ők különböző szakmai profilú osztályokba járnak, de a kézműves érdeklődés elmossa ezeket a határokat.

Heti egy alkalommal (összesen négyszer) 3 tanórás időintervallumban foglalkoztattuk a diákokat. Az időjárás függvényében bizonyos alkalmakat az „elméleti” foglalkozásokra dedikáltuk, de az előkészítő foglalkozások túlnyomó részét a szabadban tartottuk (jellemzően a szentendrei Duna-parton), ahol a természetművészet lehetséges helyszíneivel ismerkedtek meg, a fizikai környezet jellemzőit gyűjtötték össze.

A fenntarthatóság és a természetművészet alapelveinek tiszteletben tartásával távol tartották magunkat a természeti alapanyagok (kavicsok, fadarabok, növényi részek, stb.) „begyűjtésétől”, hiszen a természetművészet alapszabálya, hogy csupán „finom érintés”-sel tematizálja a természet már meglévő szépségét, tudomásul véve egyben azt is, hogy a léttrejövő alkotások tűnékenyek, efemer jellegűek lesznek.

A felkészítő/érzékenyítő foglalkozások során a diákoknak lehetőségük volt elsajátítani környezetvédelmi, környezetpszichológiai ismereteket, attitűdöket is. Ehhez a témához játékos módon (gamifikálva) közelítettek, munkatársaink által kidolgozott társasjátékokkal, feladatokkal. (Zöld Hősök- környezetvédelmi kvízjáték)

 

A projekthét általános bemutatása

 

Mind a szervezési, mind az időjárási körülmények ideálisnak bizonyultak, ezért az októberi projekttalálkozót szinte tökéletesen az előzetes terveink szerint tudtuk megvalósítani.

 

A napi természetművészeti foglalkozások délelőtt 10 órai kezdettel, kb. 2 óra időtartamban zajlottak, az első három alkotónapon a szentendrei Pap-szigeten, az utolsó napon pedig a szentendrei belvárosi Duna-parton. Magát az alkotó folyamatot igyekeztünk nem korlátozni, csupán tematikusan jelöltünk ki az adott napra valamilyen fókuszt. A kreatív alkotómunkát megpróbáltuk csoportdinamikai szempontból is változatossá tenni. A 1. és a 2. alkotónapon 4-5 fős kiscsoportokban dolgoztak a fiatalok, a csoport összetétele véletlenszerűen dőlt el. A 3. alkotónapon egyéni alkotások születtek. Az utolsó, záró alkalommal az egész csoport közösen hozott létre egyetlen, nagyobb lélegzetű művet. A munkafolyamatokat kamerával és fényképezőgéppel is hűen dokumentálta Zólya Andrea Csilla munkatársnőnk.

 

Pszichológiai szempontból különösen szerencsés a légzőgyakorlatok, irányított relaxáció és a mindfullness technika módszertani bevezetése természetes környezetben. Az így megteremtett pozitív, nyugalmi énállapot remek kiindulási pont a természetművészeti alkotó tevékenység számára.

Ezért, a foglalkozásokat minden alkalommal igyekeztünk ráhangoló gyakorlattal kezdeni, szívesen alkalmaztuk pl. az Öt érzék „tudatos jelenlét” (mindfullness) gyakorlat-ot!  A bemelegítő, ráhangoló gyakorlatokat követően láttunk hozzá a tényleges alkotómunkához.

 

A foglalkozások sokoldalúságát a csoportok kialakítása mellett a természetes élőhelyek szerinti variációk biztosították.  Dolgoztunk vizes élőhelyeken (sárral, agyaggal, náddal, sással, kavicsokkal), fás-cserjés élőhelyeken (faágakkal, fatörzsekkel, kúszó növényekkel, mohával) és füves mezőn (virágokkal, termésekkel).

Szinte kizárólag a különböző élőhelyeken megtalálható természetes anyagokra támaszkodtunk a kompozíciók létrehozása során.

 

Az alkotómunkát követően a csoport rövid sétával a szentendrei Japánkert-hez vonult, ahol a szendvics-ebéd elfogyasztását követően fenntarthatósági/környezetvédelmi kvízjátékkal egészítette ki a délelőtti programot.

 

A tantermi környezeten kívüli, természeti közegben tartott ismeretterjesztő foglalkozás, a változatos ingerkörnyezet nem csak a kikapcsolódást szolgálta, de felkészítette a fiatalok idegrendszerét a gyakran sokkolóan különböző információk eredményesebb befogadására.

 

A napi szakmai program 14.00 óra körül zárult, ezt követően a diákcsoport igény szerint délutáni, szabadidős tevékenységeken vehetett részt.

 

A projekthét részletes bemutatása

 

Az alábbiakban célszerűnek találjuk, ha napi szintre bontva számolunk be az eseményekről, fotókkal is illusztrálva azokat.

 

 

 

 1. projektnap: 2023. október 02. hétfő

A dunaszerdahelyi partnerek késő délelőtti érkezését és az „üdvözló ebédet” követően (amit szakmai oktató kollégáink és iskolánk diákjai készítettek vendégeink számára), a projekthét első délutánját az ún. bemeneti mérések lebonyolításának szenteltük.

A projekt eredményességét, a fiatalok fejlődését a környezettudatosság és az "énerő" tekintetében szubjektív és objektív eszközökkel egyaránt szerettük volna monitorozni. Tesztbattériát állítottunk össze, mely kifejezetten alkalmas az "énerő" (ezen belül az önbecsülés, kiegyensúlyozottság, társas viselkedés és felelősségvállalás) és a környezettudatosság (környezeti ismeretek és attitűdök) felmérésére "bemeneti" (feltérképező) és "kimeneti" (ellenőrző) módon. A személyes immunkompetenciákat illetően az ún. PIK-tesztet (Pszichológiai  Immun Kompetencia*) vettük fel a résztvevő diákokkal, a környezeti attitűdöket ill. a környezeti tudást szintén e célra fejlesztett és sztenderdizált mérőeszközökkel monitoroztuk.

 

Vendégeink ezt követően elfoglalták szálláshelyüket, és a délutánt Szentendre feltérképezésével, városnézéssel töltötték.

 

 1. projektnap: 2023. október 03. kedd:

Ezen a napon a természetművészeti foglalkozást meghívott vendégünk, Egervári Júlia (az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézetének egyetemi tanársegédje) vezette. Júlia nem először dolgozik velünk együtt természetművészeti Erasmus+-projektben. 2022. májusában az intézményünk által koordinált „Disciplines in European Context” nemzetközi iskolai együttműködés projekt keretében, ahol a résztvevők az inkluzív nevelés innovatív módszereit sajátíthatták el egymástól, a művészeti nevelés került fókuszba. A résztvevő országok egy-egy tanulócsoportjával kültéri helyszínen a Duna-part, mint alkotótér felfedezése/felfedeztetése és természetművészeti alkotások létrehozása is megjelent a módszertani palettán. A tapasztalat azt mutatta, hogy a résztvevő diákokkal akkor is sikerrel kóstoltattuk meg a természeti környezetben létezés és alkotás meditatív, restauratív, kreativitást felszabadító erejét.

 

* A pszichológiai immunrendszert azok a személyiségtényezők alkotják, amelyek lehetővé teszik a feszültségekkel és stresszhatásokkal való eredményes megbirkózást, ezzel biztosítva a személy hatékonyságát és lelki egészségének megőrzését.

Ezen a napon kiscsoportos alkotások születtek, a hívószó: „egy jó hely, egy nyugihely, biztonságot adó környezet” volt.

 

A keddi napot szakmai szempontból színesítette még, hogy a szentendrei Református Gimnázium két pedagógusa (Kun Attiláné és Szakács Erzsébet) elfogadták meghívásunkat és három diákjukkal részt vettek a keddi alkotó délelőttön. Fontosnak tartjuk megragadni a lehetőséget, hogy erősítsük a középiskolák közötti szakmai-kollegiális együttműködést, különös tekintettel arra, hogy a természetművészet alkalmazásával egy új nem-formális oktatási-nevelési eszköz kerülhet az intézmények pedagógusainak „kezébe”, mellyel bátran kísérletezhetnek, és mely beépülhet az intézmények szakmai/pedagógiai programjába, gazdagítva a módszertani kultúrát.

 

Vendégeink a keddi szakmai programot követően a délutánt piknikezéssel, szabadtéri sport- és társasjáték foglalkozásokkal töltötték, kihasználva a remek kora őszi időjárást.

 

 1. projektnap: 2023. október 04. szerda

A szerdai napon ismét kiscsoportos formában dolgoztunk a fiatalokkal, a ráhangoló stresszoldó légzőgyakorlatokat követően egy Lázár Ervin mesével (Az élet értelme) próbáltuk tematizálni a délelőttöt és egyben inspirálni a csoportot. Feladatuk hajó, uszály, tutaj elkészítése volt. A feladat absztrakciós színvonala megosztotta a társaságot, a beszámolókból az derült ki, hogy volt, akinek nagyon testhezálló volt, míg mások alig tudtak valamit kezdeni a helyzettel.

A délután során a dunaszerdahelyi csoport Budapest nevezetességeivel ismerkedett. Sajnos, az időjárás nem kedvezett számukra, Budapest esőfelhőkbe burkolózott aznap.

 

 1. projektnap: 2023. október 05. csütörtök

A csütörtöki napon kísérletet tettünk arra, hogy a diákokat egyéni feladattal kínáljuk meg, virágszövés volt az aznapi elképzelésünk. Nagyon jó választásnak bizonyult, mert a fiatalok ezen a napon voltak a leginkább felszabadultak, oldottak, elköteleződőek. Számunkra különösen jelentős tanulsággal bír, hogy egy ilyen innovatív megközelítés esetében (mint, amilyen a természetművészet) nem várható, hogy a résztvevők azonnal képesek legyenek élni a kreativitás felszabadító erejével. Amikor biztosítottunk bizonyos támpontokat, magabiztosabbak, vállalkozóbb szelleműek, eredményesebbek és elégedettebbek voltak. Szubjektív beszámolóikban legtöbben ezt a napot emelték ki, mint a projekt csúcspontját.

 

Ezen a napon a délutánba illesztettünk még egy szakmai-művészeti programot.

 

Tekintve, hogy városunk jelentős múzeumi központ, remekül felkészült múzeumpedagógusok segítik a fiatalokat bepillantás nyerni a műértés-elemzés és alkotás rejtelmeibe.  Projekthetünk negyedik napján a diákcsoport Sütő Tündével a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumpedagógusával a délután során Szentendrei sétára indult, először szimbolikusan,  festményeken keresztül, majd a valóságban is! Tünde megmutatta a fiataloknak a város hangulatos, vidám és kreatív oldalát. A foglalkozáson jellegzetes építészeti motívumokat kerestek, azok vándorlását követték végig és a Templom Dombon egy szentendrei látkép megrajzolására is alkalmuk nyílt a diákoknak.

 

 1. projektnap: 2023. október 06. péntek

A pénteki projektzáró délelőttben szerettünk volna valami olyasmit létrehozni, mely szimbolikusan is kifejezi a két diákcsoport közös erőfeszítéseit és alkalmat teremt arra, hogy mindannyian együtt dolgozhassanak egyetlen, nagyobb léptékű kompozíció létrehozásán. Választásunk a fotókon látható figurák megformálására esett.

 

Ezen a napon, az idő rövidsége miatt már nem tartottunk környezetvédelmi foglalkozást, viszont elvégeztük az ún. „kimeneti (ellenőrző) mérést” és megkértük a diákokat, hogy fogalmazzanak meg egy-egy szubjektív reflexiót a projekthétre vonatkozóan. (1. sz. melléklet)

 

A projekthét záró akkordjaként a két diákcsoport és kísérőtanáraik elfogyasztottak egy közös ebédet Szentendre Főterén, és a még rendelkezésükre álló rövid időben jó hangulatú csevegéssel búcsúztatták egymást ill. tervezgették a folytatást…

 

A szervezők általános benyomásai, reflexiók a projekthétre vonatkozóan:

 

Tapasztalataink szerint nem nehéz a fiatalokat mobilizálni az alkotó tevékenységek, ill. kifejezetten a tantermi környezeten kívüli, természeti közegben tartható foglalkozások irányába. A változatos ingerkörnyezet nem csak a kikapcsolódást szolgálja, hanem felkészíti a fiatalok idegrendszerét a gyakran sokkolóan különböző információk eredményesebb befogadására.

A környezetvédelmi/fenntarthatósági ismeretek mellett a hét során vizuális, művészeti, esztétikai szempontokkal is foglalkoztunk. A projekt-tevékenységek során a tanulók holisztikus szemlélettel tekinthettek a világra. Mindemellett talán az egyik legfontosabb erőfeszítés maga a tevékenység, a pedagógus-diák együttműködésének más szintre helyezése volt. (A diákok reflexióiból erre is érkezett visszajelzés.) Az egészséges természeti környezet, a tág terek pozitívan hatnak magára a közérzetre; megváltoztak a bevett hierarchikus viszonyok, a közös munka során lehetőség volt a tanulók személyiségének megfigyelésére, és az indokolt finom beavatkozásokra.

 

Tudományosa bizonyított tény, hogy az alkotó tevékenység adta sikerélmény segít az önbecsülés helyreállításában, a pozitív énkép kialakításában, a szociális kompetenciák, a kezdeményezőkészség fejlődésében, ami elengedhetetlen  - többek között -  a mobilitás igényének kialakításához.

 

Elsődleges projekt-célunk, miszerint a természetművészet, mint élménypedagógia segíthet  diákjaink személyiségében pozitív változást létrehozni és „vesztes pozíciójuk” feladására sarkallni őket, akkor igazolódik be megnyugtatóan, ha áttekintjük a mérési eredményeket ill. a diákok reflexiót.

 

Mérési eredmények

 

Mint korábban ismertettük, három féle mérőeszközt alkalmaztunk, a környezeti attitűd, a környezeti tudás és a pszichológiai immunkompetenciák monitorozása érdekében. Az eredmények egy része mértéktartó, és elsősorban tendencia-szinten értelmezhető, míg más részük igen meggyőző.

 

Mintavétel szempontjából adataink a következők:

elemszám: 16 fő, nemek aránya: nő: 15 fő férfi: 1 fő

életkori átlag: 16,875 év (legfiatalabb résztvevő 15 év, legidősebb 20 év)

 

 

 

1.felvétel

2. felvétel

változás

Környezeti attitűd pontérték

 

átlag = 60,63

 

átlag = 62,44

3%-os emelkedés

Környezeti tudás pontérték

 

átlag = 12,42

 

átlag = 19

 

53%-os emelkedés

Pszichológiai immunkompetencia pontérték

 

átlag = 97,93

 

átlag = 101,5

 

3,6%-os emelkedés

 

 

 

Azt tapasztaltuk tehát, hogy mindhárom megcélzott területen pozitív irányú elmozdulás volt objektív módon mérhető (tesztek) és szubjektív módon értelmezhető (reflektív beszámolók). A legerősebb fejlődés a környezeti tudás kategóriájában jelentkezett, ami nem meglepő, hiszen az attitűd jellegű (érzelmi és cselekvéses komponenseket is magában foglaló) változások megjelenéséhez a tapasztalatok beépülésére, bizonyos érési időre van szükség.

 

Ezek alapján talán nem irreális az énerő, mint pedagógiai-pszichológiai fejlesztési cél további megjelölése és fókuszban tartása sem. Hiszen a fejlett énerővel rendelkező fiatal képes önmaga és a közösség elvárásai között harmóniát teremteni. Helyes a realitásérzéke (biztonságban érzi magát). Elfogadja önmagát. Produktív, megéli a tevékenység örömét. Jó viszonyban van az emberekkel, természettel. Képes spontaneitásra. Van kellő belső szabadsága, ugyanakkor szociálisan érzékeny.

 

A projektben részt vevő fiatalok környezeti tudatosságának fejlődése reményeink szerint mindnyájunk számára észrevehető módon fog összhangba kerülni a projektben résztvevő intézmények környezeti nevelési programjának céljaival, melyek többek között:

 • Személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás és életvitel.
 • Felelős elkötelezettség a természetes értékek megőrzésére.
 • Szerepvállalás a környezeti tudatosság kialakításában.
 • Lakóhely természeti értékeinek megismerése, védelme.

 

 

 

 1. sz. melléklet: a projekthéten résztvevő fiatalok szubjektív beszámolói

 

„Mivel, én itt élek Szentendrén, ezért a helyek, meg ahol mentünk, az nekem már nem újak. Nagyon jó volt, új barátokat szereztem, egy nagy kikapcsolódás volt számomra, mert egyrészt így nem kellett tanulni semmit, másrészt nagyon tetszett, hogy kis csapatokban kellett többnyire dolgozni, együttműködni! Reggelenként nem szoktam nagyon sétálni a Dunaparton, társaságban, és a Duna látványa csodálatos volt számomra, mindig lenyugtatott. (A., 16)”

„Én nagyon élveztem ezt a hetet, a programok és a szervezés is szuper volt, le a kalappal! Tetszett, hogy stresszkezelő gyakorlatokkal kezdtük a legtöbb foglalkozást, mostanában voltak stresszes vagy szorongós napjaim, úgyhogy maga a hét mellett, nekem ezek is nagyon jól jöttek. Láttam, hogy a tanároknál is nagy volt a lelkesedés, ami egy szuper dolog, hisz nem mindenki közelíti meg így a pedagógiát, sajnos. Főleg azért is értékelem nagyon, mert egy kis ízelítőt én is kaptam elég hasonló dolgokból, örsvezető-képzőn, mint a gyermeklélektan és pszichológia többek között. A hét folyamán, úgy érzem, hogy sokat inspirálódtam és oldódtam is. A művészet is nagyon közel áll hozzám és sajnos nincs sok ezzel kapcsolatos program/olyan hét, mint ez, és örülök, hogy ez a projekt sikeresen megkezdődött, bevezetődött. A „keret-mesés” ötlet (a mese, amit elolvastak, abból kellet a hajót építeni és így átkelni az Üveghegyre…) és főleg kis gyerekeknek nagyon élvezetes lehet. Le a kalappal mindenki előtt, csak így tovább! (D., 17)”

„Én nem ilyenre számítottam, de nagyon jól éreztem magam. Sok emberrel jóba lettem a külföldi diákok közül, sőt, még petzeltesekkel is. Már az első nap tök jól éreztem magam és ez nem változott. Talán a csütörtöki nap tetszett a legjobban! Örülök, hogy részt vehettem a programon és remélem, hogy máskor is ilyen jó lesz! (Mária, 16)”

„Tetszett a foglalkozás. Új embereket ismertem meg, sokat voltam a természetben, a csütörtöki program tetszett a legjobban, egyénileg dolgoztunk, mégis együtt voltunk. A jó hangulat garantált volt egész héten! Sokat nevettünk, tanulságos volt! (V., 16)”

„Nagyon élveztem ezt az 5 napot. Nagyon tetszett, hogy a természetből kellett alkotni. A kedvenc napom a szerda volt, amikor hajót kellett építeni a Duna partján. Tetszettek a programok, de legjobb volt, amikor a kacsát elvették a „show”-t a Japánkertben. a programok mellett találtam új barátot is! A séták is jók voltak, csak szerintem túl sok volt már így a napokban. (V., 20)”

„Nekem nagyon tetszett ez a hét. A csütörtöki nap volt a kedvencem. Nagyon jól éreztem magamat. Jó volt a szállás, jó társaságban voltam. Tetszett a múzeum is, érdekes volt. Budapest is nagyon jó volt. (K., 19)”

„A csütörtöki nap tetszett és a városnézés, a múzeum is nagyon szép volt. A hajókészítés és amikor Pesten voltunk az is nagyon tetszett. Jó volt a társaság. (V., 17)”

„Nekem a csütörtöki nap tetszett a legjobban. Jól éreztem magam, jó volt a társaság. Elfáradtam. Szerdán a délután tetszett, Pest. A szállás tökéletes volt. Sokat sétáltunk, nekem ez már túl sok volt. (M., 17)”

„A  múzeum és az egész csütörtöki nap jó volt, élveztem, az egész alkotást és a folyamatát. A budapesti kis kalandunk is nagyon jó volt. A szállás az nagyon jó volt és a társaság az egyszerűen fantasztikus! A szerdai nap délelőttje nem nagyon tetszett. Nagyon sokat sétáltunk, az hol jó volt, hol kevésbé…A délutáni kvízfeladatok, szerintem felesleges volt, helyette lehetett volna valami más is. (R., 17)”

„Az egész hét tök jó volt, új embereket ismertem meg. Az előző ilyen foglalkozásokból sajnos csak összefuthattam a régi lányokkal. Több időt is tölthettünk volna együtt. Picit lebetegedtem. Sportoló vagyok, de azért egy héten keresztül ennyit menni minden nap, az picit sok. Őszintén, néhány embertől besokalltam, de hát semmi se tökéletes…A szállás az tökéletes volt, imádtam! Jó volt ez a hét, de azért jó lesz most hazamenni, pihenni és remélem, még találkozom a többiekkel. (F., 18)”

„Jó volt. A csütörtöki nap volt a KEDVENCEM! Sétálhattunk volna kevesebbet! De összességében jó volt, a szállás is nagyon jó volt szerintem, igen jó társaságot kaptam ki. A vacsorák is jók voltak, bár a desszertek nem igazán ízlettek. A MÚZEUM is nagyon szép volt. A cserépkályha pedig nagyon tetszett az anyukámnak, és azt mondta, hogy vegyem a vállamra és vigyem haza. (B., 16)”

„Jól éreztem magam, lettek új barátnőim. Szerintem a csütörtöki nap volt a legjobb, jó volt a társaság is meg finomak voltak a snack-ek. Jó élményeket szereztem, sokat nevettem. (K., 16)”

„Tök jól éreztem magamat, a feladatok is jók voltak, szereztem új barátokat. Egy feladattal megküzdöttem, amikor hajót kellett építeni, de a beszélgetések tetszettek. A csütörtöki kvízverseny jó szórakozás volt, nagyon élveztem. Kedden jó volt a régi osztályfőnökömmel találkozni. (Egervári Júlia) Az iszapsüllyedések nagyon viccesek voltak. Csütörtökön a pletyipartik virágfonás közben voltak a legjobbak! (N., 15)”

„Fárasztó hetünk volt, de szerencsére konfliktusmentes. Az egyéni feladat volt a kedvencem, mivel nem szívesen dolgozom csapatban. Tetszett a hét, de már várom a hazautat. (A., 18)”

„Összegezve a hetet, szerintem egész jól sikerült. az első napon a fárasztó út végeztével megpihentünk és várost néztünk. Kedvenc napom a szerdai volt. Délelőtt hajót építettünk, majd Pestre mentünk. Elég fárasztó hét volt, úgy érzem, már hiányolom az otthon melegét.  (I., 17)”

„Hétfőn, a legfőbb dolog, amire emlékszem, az az, hogy ott lehettem az angol órán, mert csak utána mentünk el. Kedden azért volt jó, mert akkor voltam először a Pap-szigeten. És kicsit körbe jártam azt a részét. Szerdán megismertem a másik oldalát a Pap-szigetnek. És ott találtam sok szemetet, meg összeraktunk egy jó hajót. Csütörtökön meg még egy másik felét is megismertem a Pap-szigetnek, és az annyira nem tetszett, hogy ellentmondtunk magunknak. az első alkalmakon azt beszéltük meg, hogy nem teszünk kárt a természetben, nem tépünk le virágokat vagy ilyenek. Ez az oka, hogy miért tetszett jobban a szerda. (O., 15)”

 

Nánási Andrea, környezetvédelmi szakpszichológus

 

2023-1-HU01-KA210-SCH-000154584 számú

"Be natural!" - a stimulating experiential education project

Szentendre, 2023. 10. 02-06.

 

 Between 2-6 October 2023, the first workshop and series of sessions of the 023-1-HU01-KA210-SCH-000154584 project "Be Natural!" - empowering experiential education project was organised and carried out in Szentendre. The 5-day mobility programme brought together the collaborating project partners from Dunaszerdahely and Szentendre, students and their accompanying teachers.

10 students and two accompanying teachers came from the Hungarian Teaching School of the Private Vocational School in Dunaszerdahely, while the permanent members of the working group of the VSZC Petzelt József Technical and Vocational School in Szentendre were 6 students and two teaching colleagues.

In order to follow the thought process of the project, it is worthwhile to recall a little the professional background, the objectives and the events preceding the project.

On 5 September 2023, a project meeting was organised in Szentendre with the participation of the management of the Danube-Serajská partner and the colleagues responsible for the implementation.  The meeting was attended by the project manager of the Szentendre project partner (Rita Énekes, Director) and the colleagues responsible for the project implementation (Andrea Nánási and Csilla Andrea Zólya). Two museum educators from the Ferenczy Museum Centre in Szentendre (Gabriella György and Tünde Sütő) were invited to the event as future project staff.

At the meeting, the school psychologist of our institution (Andrea Nánási), the professional leader of the project, informed the staff about the professional-pedagogical background of the project and the planned schedule of the project week in Szentendre. The partners had the opportunity to discuss the professional and practical implementation issues.

The head of the Szentendre working group made a concrete proposal on how to sensitise and prepare the students to be involved in the project for the project week in early October.

We in Szentendre, for our part, have implemented the training in the following way.

Eight to ten of our 9th and 10th grade students participated actively and regularly in the preparation sessions. They attend classes with different professional profiles, but the interest in crafts blurs these boundaries.

We engaged the students once a week (four times in total) in a 3-hour time slot. Depending on the weather, some sessions were dedicated to 'theoretical' activities, but the majority of the preparatory sessions were held outdoors (typically on the banks of the Danube in Szentendre), where they were introduced to possible sites for nature art, collecting characteristics of the physical environment.

Respecting the principles of sustainability and nature art, we refrained from "collecting" natural materials (pebbles, wood pieces, plant parts, etc.), since the basic rule of nature art is to thematize the existing beauty of nature by only "subtle touches", while acknowledging that the resulting works will be fragile and ephemeral.

During the preparatory/sensitisation sessions, the students also had the opportunity to acquire knowledge and attitudes about environmental protection and environmental psychology. They approached this topic in a playful (gamified) way, with board games and tasks developed by our staff (Green Heroes - environmental quiz game).

General introduction to the project week

 

Both the organisational and the weather conditions were ideal, so the October project meeting went almost perfectly according to our preliminary plans.

The daily nature art sessions started at 10 a.m. and lasted about 2 hours, on the first three days on Pap Island in Szentendre and on the last day on the Danube bank in Szentendre's city centre. We tried not to limit the creative process itself, but only thematically selected a focus for each day. We also tried to diversify the creative work from a group dynamic point of view. On days 1 and 2, the young people worked in small groups of 4-5 people, the composition of the group was random. On day 3, the work was done individually. In the final session, the whole group worked together to create a single, larger-scale work. The work process was faithfully documented with camera and still camera by our colleague Andrea Csilla Zólya.

From a psychological point of view, the methodical introduction of breathing exercises, guided relaxation and mindfulness techniques in a natural environment is particularly beneficial. The positive, relaxed state of mind thus created is an excellent starting point for creative work in the natural world.

Therefore, we always tried to start the sessions with a mindfulness exercise, e.g. the Five Senses "mindful presence" (mindfullness) exercise!  After the warm-up exercises, we started the actual creative work.

The versatility of the sessions was ensured by the variation in natural habitats in addition to the group design.  We worked in wetland habitats (mud, clay, reeds, salt, gravel), woody-shrubby habitats (tree branches, tree trunks, creepers, moss) and grassy fields (flowers, fruits).

We have relied almost exclusively on natural materials found in different habitats to create the compositions.

After the creative work, the group went for a short walk to the Szentendre Japanese Garden, where, after a sandwich lunch, they completed the morning programme with a sustainability/environmental quiz.

The educational activities, held in a natural environment outside the classroom, and the varied stimulus environment not only served to relax, but also prepared young people's nervous systems to absorb information that was often shockingly different.

The day's professional programme ended at around 14.00, after which the group of students could take part in afternoon leisure activities as they wished.

Detailed presentation of the project week

Below, we find it useful to report on events on a daily basis, illustrated with photos.

Project day 1: Monday 02 October 2023

 

After the late morning arrival of the partners from Dunaszerdahely and the "welcome lunch" (prepared for our guests by our professional colleagues and students of our school), the first afternoon of the project week was dedicated to the so-called input measurements.

We wanted to monitor the effectiveness of the project, the development of the young people in terms of environmental awareness and "self-efficacy", using both subjective and objective tools. We designed a test battery specifically designed to measure "self-efficacy" (including self-esteem, balance, social behaviour and responsibility) and environmental awareness (environmental knowledge and attitudes) in an "input" (mapping) and "output" (monitoring) way. For personal immunocompetence, the so-called PIK (Psychological Immune Competence*) test was taken with the participating students, while environmental attitudes and environmental knowledge were also monitored using standardised measurement tools developed for this purpose.

Afterwards, our guests settled into their accommodation and spent the afternoon exploring Szentendre and sightseeing.

 

Project day 2: Tuesday 03 October 2023:

On this day, the natural art session was led by our invited guest, Júlia Egervári (Assistant Professor at the Institute of Fine Arts and Art Theory of the Eszterházy Károly Catholic University in Eger). In May 2022, in the framework of the international school cooperation project "Disciplines in European Context", coordinated by our institution, where participants learned innovative methods of inclusive education from each other, the focus was on art education. With a group of pupils from each of the participating countries, the methodological palette included exploring/exploring the Danube bank as a creative space and creating works of art in an outdoor setting. The experience showed that the meditative, restorative, creativity-liberating power of being and creating in a natural environment was successfully tasted with the participating students.

* The psychological immune system is made up of the personality factors that allow a person to cope effectively with stress and tension, thus ensuring the person's effectiveness and mental health.

The theme of the day was "a good place, a calm and safe environment".

 

The Tuesday day was also enriched from a professional point of view by the fact that two teachers of the Reformed High School of Szentendre (Attiláné Kun and Erzsébet Szakács) accepted our invitation and participated with three of their students in the Tuesday morning of creative work. We consider it important to seize the opportunity to strengthen the professional-collegiate cooperation between secondary schools, especially considering that the use of nature art can put a new non-formal educational tool in the hands of teachers of institutions, which they can experiment with and integrate into the professional/pedagogical programme of institutions, enriching the methodological culture.

 

After Tuesday's professional programme, our guests spent the afternoon picnicking, playing outdoor sports and board games, taking advantage of the great early autumn weather.

 

Project day 3: Wednesday 04 October 2023

 

On Wednesday we worked with the young people in small groups again, after the stress-relieving breathing exercises we tried to thematize the morning and inspire the group with a story by Ervin Lázár (The meaning of life). Their task was to make a boat, a barge or a raft. The level of abstraction of the task divided the group, and the reports showed that some people found it very challenging, while others could hardly do anything with the situation.

During the afternoon, the group from Dunaszerdahely explored the sights of Budapest. Unfortunately, the weather did not favour them, Budapest was shrouded in rain clouds that day.

 

Project day 4: Thursday 05 October 2023

 

On Thursday, we experimented with offering the students an individual task, weaving flowers was our idea for the day. It turned out to be a very good choice, because the young people were the most liberated, relaxed and engaged on this day. For us, a particularly important lesson is that with such an innovative approach (such as nature art), it is not expected that participants will immediately be able to benefit from the liberating power of creativity. When we provided some support, they were more confident, more enterprising, more productive and more satisfied. In their subjective reports, most participants highlighted this day as the highlight of the project.

 

On this day, we added a professional arts programme to the afternoon.

 

As a major museum centre, our city has well-trained museum educators to help young people gain an insight into the mysteries of art analysis and creation.  On the fourth day of our project, a group of students with Tünde Sütő, a museum educator from the Ferenczy Museum Centre, spent the afternoon walking around Szentendre, first symbolically through paintings, and then in reality! Tünde showed the young people the charming, fun and creative side of the town. The session included a search for typical architectural motifs, tracing their migrations and an opportunity to draw a Szentendre skyline on the Templom Domb.

 

Project day 5: Friday 06 October 2023

 

For the closing morning of the project on Friday, we wanted to create something that would be a symbolic expression of the joint efforts of the two groups of students and an opportunity for them to work together to create a single, larger-scale composition. We chose to create the figures in the photographs.

 

On this day, due to time constraints, we did not hold an environmental session, but we did carry out the so-called "output (control) measurement" and asked the students to formulate a subjective reflection on the project week (Annex 1).

 

As the final chord of the project week, the two groups of students and their accompanying teachers had lunch together in Szentendre's Main Square, and in the short time they had left, they had a good chat and planned the continuation...

 

The organisers' general impressions and reflections on the project week:

 

In our experience, it is not difficult to mobilise young people towards creative activities or activities that can be specifically held outside the classroom in a natural environment. A varied stimulus environment not only serves to relax, but also prepares young people's nervous systems to absorb information that is often shockingly different in a more effective way.

In addition to environmental/sustainability education, the week also covered visual, artistic and aesthetic aspects. The project activities gave students a holistic view of the world. However, perhaps one of the most important efforts was the activity itself, taking teacher-student collaboration to a new level (feedback from students' reflections on this).

 

It is a scientifically proven fact that the experience of success provided by creative activity helps to restore self-esteem, develop a positive self-image, social skills and initiative, which are essential, among other things, for the development of the need for mobility.

 

Our primary project goal, that nature art as an experiential pedagogy can help to create a positive change in the personalities of our students and encourage them to give up their "loser position", is reassuringly confirmed when we review the measurement results and the students' reflections.

 

Measurement results

 

As described earlier, three types of measurement tools were used to monitor environmental attitudes, environmental knowledge and psychological immunocompetence. Some of the results are moderate and can be interpreted mainly at trend level, while others are very convincing.

 

In terms of sampling, our data are as follows:

number of items: 16 persons, sex ratio: female: 15 persons male: 1 person

average age: 16.875 years (youngest participant 15 years, oldest 20 years)

 

 

 

1.recording

2.recording

3.recording

Environmental attitude point value

 

average = 60,63

 

average = 62,44

3% increase

Environmental knowledge point value

 

average = 12,42

 

average = 19

 

53% increase

Psychological immunocompetence score

 

average = 97,93

 

average = 101,5

 

3,6% increase

 

 

 

Thus, we found that in all three target areas there were positive shifts, both objectively measurable (tests) and subjectively interpretable (reflective reports). The strongest improvement was in the category of environmental knowledge, which is not surprising, as attitudinal changes (including emotional and action components) require a certain time to mature and to integrate experiences.

 

On this basis, it is perhaps not unrealistic to continue to identify and focus on the self-force as a pedagogical-psychological developmental goal. After all, a young person with a well-developed sense of self is able to create harmony between the expectations of self and those of the community. He has a good sense of reality (he feels safe). He accepts himself. He is productive and takes pleasure in his activities. He has good relations with people and nature. Ability to be spontaneous. Has sufficient inner freedom but is socially sensitive.

 

We hope that the development of environmental awareness among the young people participating in the project will be in line with the objectives of the environmental education programme of the participating institutions, which include:

- Environmentally responsible behaviour and lifestyles based on personal responsibility.

- Responsible commitment to the conservation of natural values.

- Commitment to the development of environmental awareness.

- Awareness and protection of the natural values of the place of residence.

 

 

 

Annex 1: subjective reports from young participants in the project week

"Because I live here in Szentendre, the places we went to are not new to me. It was really fun, I made new friends, it was a great relaxation for me, because on the one hand I didn't have to learn anything, and on the other hand I really liked the fact that we had to work in small teams, cooperating! In the mornings, I don't usually go for a long walk along the Danube in company, and the view of the Danube was wonderful for me, it always calmed me down. (A., 16)”

"I really enjoyed this week, the programmes and the organisation were great, hats off! I liked the fact that we started most of the sessions with stress management exercises, I've had stressful or anxious days lately, so in addition to the week itself, I really benefited from those. I could see that there was a lot of enthusiasm from the teachers, which is a great thing, because not everyone approaches pedagogy like that, unfortunately. I also really appreciate it because I got a taste of quite similar things in teacher training, like child psychology and psychology, among others. During the week, I feel that I was both inspired and unstuck a lot. Art is also very close to my heart and unfortunately there are not many programmes/weeks like this one related to it, and I am glad that this project has been successfully started and introduced. The idea of a "frame story" (the fairy tale they read, from which they had to build the boat and thus cross the Glass Mountain...) and especially for small children can be very enjoyable. Hats off to everyone, keep up the good work! (D., 17)”

"I didn't expect this, but I had a great time. I became friends with a lot of the foreign students, even with Petzeltes. I had a great time on the first day and that hasn't changed. Thursday was probably my favourite day! I am glad I was able to participate and I hope it will be as good again! (M., 16)”

"I liked the session. I met new people, I was in nature a lot, I liked the Thursday programme the most, we worked individually but together. A good atmosphere was guaranteed all week! We laughed a lot, it was educational! (V., 16)”

"I really enjoyed these 5 days. I really liked the fact that we had to create from nature. My favourite day was Wednesday when we had to build a boat on the Danube. I liked the programs, but the best was when the duck was taken to the "show" in the Japanese garden. besides the programs, I made new friends! The walks were good too, I just think it was too much already in those days. (V., 20)”

"I really enjoyed this week. Thursday was my favourite day. I had a great time. The accommodation was good, I was in good company. I also liked the museum, it was interesting. Budapest was also very good. (K., 19)”

"I enjoyed Thursday and the sightseeing and the museum was very nice. The boat building and when we were in Pest was also very nice. The company was good. (V., 17)”

"I liked Thursday the best. I had a good time, good company. I was tired. I liked Wednesday afternoon, Pest. The accommodation was perfect. We walked a lot, it was too much for me. (M., 17)”

"The museum and the whole day on Thursday was good, I enjoyed the whole creation and the process. Our little adventure in Budapest was also very good. The accommodation was great and the company was just fantastic! The morning of Wednesday was not so good. We did a lot of walking, which was sometimes good, sometimes not so good... The quizzes in the afternoon were, in my opinion, unnecessary, they could have been something else. (R., 17)”

"The whole week was great, I met new people. Unfortunately, from previous sessions like this I only got to meet old girls. We could have spent more time together. I was a bit sick. I'm an athlete, but to walk that much every day for a week is a bit much. Honestly, some people made me sick, but nothing is perfect... The accommodation was perfect, I loved it! It was a good week, but it will be nice to go home now, relax and hopefully see some of the other people. (F., 18)”

"It was good. Thursday was my favourite day! We could have walked less! But overall it was good, the accommodation was very good I thought, very good company. Dinners were good too, although I didn't really like the desserts. The MUSEUM was also very nice. And my mum really liked the tiled stove and told me to shoulder it and take it home. (B., 16)”

"I had a great time, I made new friends. I think Thursday was the best day, the company was good and the snacks were delicious. (K., 16)"

"I had a great time, the tasks were good, I made new friends. I struggled with one task when I had to build a boat, but I enjoyed the discussions. The quiz on Thursday was fun, I really enjoyed it. On Tuesday, it was nice to meet my old class teacher (Julia Egervári). On Thursday, the gossip parties during flower weaving were the best! (N.i, 15)”

"It was a tiring week, but fortunately conflict-free. The individual task was my favourite, as I don't like working in a team. I enjoyed the week, but I'm looking forward to going home.. (A., 18)”

"To sum up the week, I think it went quite well.On the first day, after a tiring trip, we had a rest and went sightseeing. My favourite day was Wednesday. We built a boat in the morning and then went to Pest. It's been quite a tiring week, I feel like I miss the warmth of home. (I., 17)”

"On Monday, the main thing I remember is being able to be in the English class because we only left afterwards. Tuesday was good because it was the first time I was on Pap Island. And I got to walk around that part a little bit. On Wednesday I got to see the other side of Pap Island. And I found a lot of trash there, and we put together a good boat. And on Thursday, I got to know another side of Pap Island, and we didn't like it so much that we contradicted ourselves. the first time we talked about not harming nature, not tearing up flowers or anything. This is why I liked Wednesday better. (O., 15)”

 

  kultúra és környezetvédelem.docx

Letöltés

  Légy természetes! – énerősítő program természetművészeti elemekkel - gyakorlati megvalósítás.pdf

Letöltés

  Nature and mental health in schools.docx

Letöltés

  Nature art - reconnecting with nature.docx

Letöltés

  Nature Art in Pedagogy - article by Zsófia Lázár in Szentendre and Vidéke (2023. 06.).docx

Letöltés

  természetművészet cikk 2022 május szentendre és vidéke.docx

Letöltés

  természetművészet-szevi-202306.docx

Letöltés

  Természetművészet, iskolai mentálhigiénia, környezeti nevelés.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Telefon: 0626312167

E-mail: info@petzeltj.hu

OM azonosító: 203065


2024Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola